TRANG CHỦ / NĂM A (page 8)

NĂM A

Tháng Tư, 2018

Tháng Ba, 2018

Tháng Hai, 2018

Tháng Một, 2018

 • 19 Tháng Một

  Nghe giảng Chúa Nhật III Thường Niên năm B (2012 và 2015)

  Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

 • 3 Tháng Một

  Video giảng Lễ Thánh Gia 2017

  Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Tháng Mười Hai, 2017

 • 29 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Lễ Thánh Gia 2011

  Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 • 27 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2017

  Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

 • 25 Tháng Mười Hai

  Nghe giảng chúa nhật IV Mùa Vọng năm B (2017)

  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."