Nghe giảng Chúa nhật XXXI thường niên năm C (2010, 2016, 2019, 2022)

Suy niệm

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,1-10)

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” 

Năm 2022:

Năm 2019:

Năm 2016:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Hoàng Huy Cường