Tin tưởng và tín thác vào Chúa (07.04.2016 – Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C)

  Lời Chúa: Ga 3,31-36
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

1- Ghi nhớ:

“Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không thấy sự sống…” (Ga 3, 36).

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Ðức Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường dẫn đến ơn cứu độ: là được làm con Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã được Chúa Cha sai đến thế gian, để ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời. Chúa Cha đã giao mọi sự trong tay Ðức Giêsu. Thế nên sứ mạng của Ngài là bảo vệ và cứu vớt những gì Cha đã ban cho Ngài. Là những Kitô hữu, chúng ta thuộc về Ðức Giêsu, chúng ta được tiếp nhận sức sống của Thiên Chúa, chúng ta thuộc trọn về Thiên Chúa. Chúng ta phải sống thế nào để xứng hợp với bản chất thần thiêng của mình.

Thánh Phao-lô xác nhận chân lý : “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Chân lý ấy không chỉ để phát biểu, mà còn cần đón nhận và “sống” theo đó nữa. Đó là gắn kết thành một thân thể với Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và đi theo Chúa và thực hành các giáo huấn của Ngài.

Cuộc sống con người luôn gắn liền với cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên,  đừng vì thế mà quên mất Chúa, thiếu tín thác nơi Ngài, vì “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Vì vậy, hãy kiên trì ký thác vào Chúa và tin vào ý định tốt đẹp của Ngài dành cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Khi sống một cuộc đời đầy tin tưởng vào Chúa và Lời của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra vô vàn ơn lành Ngài đang tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin hãy kiện toàn lòng tin của chúng con, giúp chúng con kiên trì trong niềm tin và sống niềm tin đó mỗi ngày thêm vững mạnh hoàn hảo hơn. Nhờ đó chúng con sẽ được sống mật thiết với Chúa, được Chúa ban ơn và chúc phúc cho chúng con trên bước đường hành trình dương thế, để mai sau được chung hưởng vinh phúc cùng Chúa trên Nước Trời. Amen 

4- Sống Lời Chúa :

Niềm tin của người Ki-tô hữu vào Đức Giêsu Phục Sinh chính là sự cố gắng sống thành con người mới. Đây chính là lời mời gọi chúng ta phải đổi đời như Madalêna, Augustinô, Matthêu đã tin vào Chúa và được ơn phúc của Chúa. Chúng ta cũng hãy chứng tỏ niềm tin của mình vào Đức Giêsu Phục Sinh qua đời sống biết yêu thương và phục vụ mọi người như chính Chúa đã làm gương cho chúng ta.

                                                                                       HOÀI THANH