VIDEO: Gia đình Đa Minh GP. Xuân Lộc mừng lễ thánh Tổ phụ Đa Minh

Như đã đưa tin, ngày 09/8/2015, Gia đình Đa Minh GP. Xuân Lộc  mừng lễ “Sinh nhật trên trời” lần thứ 794 của Đấng Tổ phụ dòng Anh Em Giảng Thuyết với chủ đề “Gia Đình Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc sống mầu nhiệm Thánh Thể”.

Nay, xin giới thiệu cộng đoàn toàn bộ diễn tiến thánh lễ do HĐGDĐM Xuân Lộc thực hiện.

 

BPV/HĐGP Xuân Lộc