Xá (21.03.2017 – Thứ Ba Tuần III Mùa Chay năm A)

Lời Chúa: Mt 18,21-35

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

21 Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

23 “Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : ‘Trả nợ cho tao !’ 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Khi chiết tự chữ Xá ( – tha tội). Ta thấy gồm: bộ Xích ( – trừ bỏ); và bộ Phác ( – đánh khẽ). Nghĩa là: Có tội, có lỗi nhưng được bỏ qua, đánh khẽ tượng trưng thôi; Xá nghĩa là tha tội, tha hình phạt.

Thánh Mát-thêu cũng cho ta “nhận ra” và “hiểu biết” sự tha thứ quan trọng như thế nào. Vì sự tha thứ của Thiên Chúa đối với ai đó luôn đòi hỏi phải có sự tha thứ của họ đối với người khác (x. Mt 6,9-15) .

Muốn có cuộc sống an lạc thì ở nơi tư tưởng phải có sự bình an.

Để tư tuởng được bình an thì phải biết tha thứ. Mà yêu thương chính là một hành vi tha thứ. Và tha thứ chính là thuộc tính của tình yêu thương.

Chính vì vậy, yêu thương đã được mặc nhiên trong tâm lòng con người một khi con người đang sống trong ân sủng của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi phải tha thứ cho anh chị em chung quanh mình; tha thứ luôn mãi; tha thứ không có giới hạn.

Tha thứ là một điều cần thiết làm cho đời sống xã hội được vị tha hơn, ôn hòa hơn;

Tha thứ là một điều cần thiết làm cho đời sống gia đình được gắn kết nồng thắm hơn, kính trọng và yêu thương nhau hơn;

Tha thứ là một điều cần thiết làm cho đời sống trong các đoàn thể ngày càng bao dung độ lượng hơn.

Tha thứ không phải là thể hiện sự yếu nhược, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, là khí cụ của hòa bình.

Đời sống Kitô hữu là một cuộc lữ hành tiến về Quê Trời. Nếu ai đó cứ để cho vai mình mang nặng gánh ưu tư, phiền muộn thì làm sao có đủ sức để đạt tới đích được. Do đó cần phải biết sống tha thứ, để tâm hồn mình được nhẹ nhàng thanh thoát trên đường đời với niềm hy vọng và an vui.

Lạy Chúa, xin cho con biết tha thứ lỗi lầm của anh chị em mình cũng như Chúa đã tha thứ mọi lỗi lầm của con vậy. Amen.

 

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *