TRANG CHỦ / NĂM C / GIẢNG LỄ 2016

GIẢNG LỄ 2016

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2016)

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27) Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với …

Đọc thêm