TRANG CHỦ / THÔNG TIN (page 20)

THÔNG TIN

Video Phỏng vấn Đức Cha Nguyễn Thái Hợp về môi trường Formosa, Nhân Quyền, Luật Đất, Đức Giáo Hòang có thăm viếng Việt Nam 2018 hay không?

Đức Cha Nguyễn thái Hợp, Giám mục GP Vinh đến thăm Trụ sở VietCatholic, nhân đó LM Giám đốc Trần Công Nghị đã có cuộc phỏng vấn Đức Giám Mục Chủ tịch Công Lý và Hòa Bình về hiện tình môi trường Formosa như thế nào

Đọc thêm