CÁO PHÓ: Ông cố Đa Minh Nguyễn Hữu Huần, Thân phụ linh mục Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, O.P.

Huynh Đoàn  Đa Minh Gx. Tam Hà cùng ban Phục Vụ Liên huynh Thánh Giuse Thợ kính viếng, xin chia buồn cùng cha Đa Minh Nguyễn Hữu Cường, OP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *