Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch

Con xin kính chào, quý cộng đoàn Tín hữu,

Hưởng tứng lời kêu mời của Hội Động Giám Mục Việt Nam mời gọi toàn thể cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch bằng việc tham dự Thánh lễ, lần chuỗi Mân Côi, ăn chay, lầm việc hy sinh, giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, hợp cùng toàn thể Giáo hội, chúng ta đang sống trong THÁNG 10 MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ. Với những chủ đích đó, hiện nay, con sắp hoàn thành việc soạn thảo chương trình TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI. Chương trình TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 22-10-2021 (Lễ Nhớ Thánh Gioan Phaolô II) và kết thúc vào Thứ Bảy, ngày 30-10-2021, đúng vào ngày Thứ Bảy kính Đức Mẹ, và cũng là kết thúc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

Nay, chúng con kính mời quý cộng đoàn Tín hữu cùng hiệp thông với chủ đích đã nêu trên, để khấn xin Mẹ Mân Côi cầu thay nguyện giúp cho chúng ta thương chữa lành Giáo hội hoàn vũ, Thế giới, quê hương Việt Nam, và cho chính mỗi người chúng ta sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19.

NGÀY 1

NGÀY 2

NGÀY 3

NGÀY 4

NGÀY 5

NGÀY 6

 

NGÀY 7

 

NGÀY 8

 

NGÀY 9

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *