TRANG CHỦ / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 (page 2)

GIẢNG LỄ 2015

Tháng Mười Một, 2019

Tháng Mười, 2019

Tháng Chín, 2019

Tháng Tám, 2019

  • 27 Tháng Tám

    Nghe giảng lễ Thánh Nữ Monica (2009-2017)

    Thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

  • 14 Tháng Tám

    Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 – 2018)

    Bà Ê-li-sa-bét nói : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Tháng Bảy, 2019