Nghe giảng Chúa nhật IV Mùa Thường Niên năm B (2012 -2024)

SUY NIỆM

Nghe giảng 2018

Nghe giảng 2012 và 2015

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1, 21-28)

Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !”

Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Năm 2024:

Năm 2021:

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2018:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy – Bổn mạng nhóm sinh viên Nhịp Bước Đaminh

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2015:

Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Năm 2012:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

SUY NIỆM