Thần học luân lý 28: Ý muốn tự do thực hiện hành vi

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 28: Ý muốn tự do thực hiện hành vi

 

Con người cao cả không phải vì có thể theo sở thích, vì có thể phản nghịch hay vì có thể chiều theo những xu hướng mù quáng của dục vọng trái với lý trí và đức tin, nhưng chính là vì có thể tự ý đón nhận ý muốn của Thiên Chúa. Ðược tạo nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa, con người thật cao trọng khi tự ý cố gắng tới gần và giống như Thiên Chúa hơn.” (Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay số 22)

Sau khi nhận biết phẩm chất thể lý và luân lý của hành vi, xem xét chúng có hòa hợp với thánh ý Chúa không, thì đến lúc này ta phải quyết định thực hiện hay từ chối nó. Nếu quyết định thực hiện thì phải vận dụng mọi năng lực thể lý, tâm lý, và trí khôn cần thiết. Ở đây, xuất hiện vai trò ý muốn.

1FMbG_y84kw