TRANG CHỦ / THÔNG TIN / TỈNH DÒNG ĐA MINH (page 2)

TỈNH DÒNG ĐA MINH

Trực tiếp: Thánh Lễ Mừng Kim Khánh – Ngọc Khánh Linh Mục Dòng Đa Minh Việt Nam, 09.06.2018

Trân trọng kính mời quý Cha, quý Thầy, Cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm Kim khánh linh mục của Cha Giám tỉnh, Kim khánh linh mục của Cha Đa Minh Phạm Văn Bảo OP, và Ngọc khánh linh mục của Cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao OP, vào lúc 9g00 thứ Bảy ngày 09/06/2018 tại nhà thờ Gx. Thánh Đa Minh – Ba Chuông.

Đọc thêm