HẢI PHÒNG

Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương

Năm 1907, đền các chân phước Hải Dương được xây dựng trên mảnh đất thấm máu đào các ngài. Thánh đường mới được xây dựng năm 1927. Năm 1967, đền thánh bị bom hư hại nặng. Tòa giám mục Hải Phòng đang tiến hành xây dựng thánh đường mới.

Đọc thêm