TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 5)

HUYNH ĐOÀN

Sách Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

Xin một lần nữa giới thiệu với anh chị em huynh đoàn cuốn “Sống mầu nhiệm Mân Côi” của cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu OP, giúp hướng dẫn suy niệm và cầu nguyện trong tháng Mân Côi.

Đọc thêm

Mừng kính : Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

Chọn Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm bổn mạng, là tự nguyện và xin Mẹ giúp sức để biết phát huy truyền thống của cha anh : Gắn bó với Chúa Cứu Thế, sống trọn vẹn cho chân lý, và làm cho dòng máu tử đạo trổ sinh hoa trái.

Đọc thêm