TRANG CHỦ / GIA ĐÌNH ĐA MINH / HUYNH ĐOÀN (page 5)

HUYNH ĐOÀN

Bản Kinh Nguyện Dòng Ba Xưa

Trước đây huynh đoàn Đa Minh sử dụng bản "Nguyện Giờ Dòng Ba" sau. Được đánh máy lại từ bản viết tay của thân phụ Anh Trưởng BPV Cần Thơ. Mỗi ngày Huynh đoàn nguyện bảy giờ, với phần suy gẫm và lời nguyện.

Đọc thêm

Lời Kinh Cho Dòng và Sứ Vụ

Năm thánh 800 năm Dòng khép lại, Ban Đặc Trách và Ban phục vụ HĐGDĐMVN xin anh chị em tiếp tục đọc kinh năm thánh trong các ngày nguyệt hội, để cầu cho Dòng và cho sứ vụ, chỉ bớt câu : "nay chúng con vui mừng cử hành Năm Thánh của Dòng"

Đọc thêm