TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN (page 52)

HUYNH ĐOÀN

Cảm mến một người … cha !

Ban Phục vụ Liên huynh cùng anh chị em trong Ban phục vụ, và đại diện của 11 huynh đoàn trong hạt Gò Vấp, từ 03 giờ sáng đã lên xe đến giáo xứ Ngọc Lâm; giáo phận Xuân Lộc; tỉnh Đồng Nai để viếng và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố.

Đọc thêm