TRANG CHỦ / THÔNG TIN / HUYNH ĐOÀN (page 52)

HUYNH ĐOÀN

Thư tháng 12 / 2015 : Chúa Cha Giầu Lòng Thương Xót

Thánh Thomas Aquinô chỉ ra cho chúng ta thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, không phải là một dấu chỉ của sự yếu nhược, nhưng là một nét đặc trưng nơi quyền năng của Chúa. “Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa. Quyền năng của Ngài được biểu lộ ngay trong đó.”

Đọc thêm

Đi muôn nơi loan báo Tin Mừng: Phiên họp toàn thể HĐGDĐMVN 2015

Trong bầu khí hân hoan của toàn Dòng bước vào năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập, HĐGDĐMVN đã tiến hành cuộc họp toàn thể gồm cha Đặc trách, quý cha, thầy Phụ tá, BPV/HĐT, các anh chị trưởng và phó huynh đoàn thuộc 16 giáo phận và huynh đoàn cựu tu sinh từ ngày 23 đến 26-11-2015, tại Trung tâm mục vụ nhà thờ chính tòa Đà Lạt.

Đọc thêm

Huynh Đoàn Lộc Hưng mừng bổn mạng

Tham dự Thánh lễ có Ban Phục vụ Liên huynh Các Thánh Tử Đạo, đại diện 9 Huynh đoàn trực thuộc Liên huynh, quý chức Hội Đồng Mục Vụ, đại diện các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Lộc Hưng.

Đọc thêm